Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Mở lời !Sau một thời gian tìm hiểu về Blog Lã Đoàn mạo muội được tạo một diễn đàn tại địa chỉ Mail của Chi đoàn ta nhằm tăng cường kết nối giữa các thành viên và tạo một diễn đàn để trao đổi thông tin, hình ảnh về các hoạt động của Chi đoàn VPS, cuộc sống xã hội....tạo một không khí vui vẻ đoàn kết, mong mọi người tham gia và góp ý kiến./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét